По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 38 от 10.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 Май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 7 Август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 10 Май 2019 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ