Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Кодекси > ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 11 от 02.02.2023г.

Обн., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 Май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 7 Август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 10 Май 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 Декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 Декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 68 от 31 Юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 17 Ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29 Декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 Февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 19 Февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 15 от 22 Февруари 2022 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 Август 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 23 Декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 2 Февруари 2023 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...