По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ДВ. бр. 47 от 14.06.2019г.

В сила от 01.08.1993 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн., ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г., изм., ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г., изм., ДВ, бр. 10 от 27 януари 1998 г., изм., ДВ, бр. 28 от 4 април 2000 г., доп., ДВ, бр. 107 от 28 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 74 от 13 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 73 от 5 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г.

 

Дял първи.
АВТОРСКО ПРАВО

Глава първа.
Общи положения