По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 36 от 01.05.2021г.

Обн., ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 51 от 14 юни 1996 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 33 от 24 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 154 от 28 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 10 от 5 февруари 1999 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...