По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

ДВ. бр. 77 от 18.09.2018г.

Обн., ДВ, бр. 136 от 18 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., доп., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 17 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. Този закон определя условията и реда за придобиване, загубване и възстановяване на българското гражданство.