По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 96 от 01.12.2017г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 108 от 14 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 47 от 10 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 42 от 9 май 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., доп., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., попр., ДВ, бр. 66 от 15 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 22 от 13 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 61 от 6 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 29 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 31 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 8 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис