По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 99 от 15.11.2013г.

Обн., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 97 от 7 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 25 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 24 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!