Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 13 от 14.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 97 от 7 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 25 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 24 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...