По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 1 декември 1972 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 16 от 21 февруари 1997 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 63 от 13 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 17 ноември 2015 г., доп., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 85 от 1998 г., в сила от 01.01.1999 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с гражданското въздухоплаване в Република България и с осигуряването на безопасността и сигурността му.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...