Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Транспорт > ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 20 от 5 март 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г., доп., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2003 г., доп., ДВ, бр. 22 от 11 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 92 от 18 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 61 от 28 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 85 от 20 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 22 от 13 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 88 от 10 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 75 от 18 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 10 от 1 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 24 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 2 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., доп., ДВ, бр. 92 от 27 ноември 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 31 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 54 от 5 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 26 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 59 от 17 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 62 от 27 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 18 от 2 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 80 от 24 септември 2021 г., изм., ДВ, бр. 84 от 8 октомври 2021 г., изм., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2023 г., изм., ДВ, бр. 59 от 11 юли 2023 г., изм., ДВ, бр. 65 от 28 юли 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 1 август 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 4 август 2023 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по тези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица, както и принудителните мерки, които се прилагат, и наказанията за нарушаване на разпоредбите на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...