По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 55 от 11 юли 1997 г., доп., ДВ, бр. 61 от 31 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 124 от 27 октомври 1998 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 90 от 30 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...