Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 32 от 26.04.2022г.

Обн., ДВ, бр. 44 от 21 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 55 от 11 юли 1997 г., доп., ДВ, бр. 61 от 31 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 124 от 27 октомври 1998 г., изм., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 38 от 17 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., доп., ДВ, бр. 93 от 19 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 6 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 47 от 21 юни 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 65 от 23 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., доп., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 64 от 3 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 90 от 30 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 61 от 2 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 32 от 26 април 2022 г.

 

Глава първа.
Общи разпоредби

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 124 от 1998 г., изм., ДВ, бр. 87 от 2010 г.) С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и движими вещи - държавна собственост, както и актуването на имоти - държавна собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...