По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ДВ. бр. 68 от 02.08.2013г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!