По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

ДВ. бр. 44 от 13.05.2020г.

Обн., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 23 от 19 март 2019 г., доп., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...