По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 104 от 28 декември 1951 г., доп., ДВ, бр. 89 от 6 ноември 1959 г., изм., ДВ, бр. 21 от 11 март 1960 г., доп., ДВ, бр. 53 от 6 юли 1973 г., изм., ДВ, бр. 87 от 8 ноември 1974 г., изм., ДВ, бр. 21 от 14 март 1975 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 100 от 10 декември 1992 г., доп., ДВ, бр. 69 от 4 август 1995 г., доп., ДВ, бр. 87 от 29 септември 1995 г., доп., ДВ, бр. 37 от 30 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 100 от 22 ноември 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 82 от 19 септември 1997 г., доп., ДВ, бр. 86 от 30 септември 1997 г., доп., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., доп., ДВ, бр. 97 от 28 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 63 от 28 юни 2002 г., доп., ДВ, бр. 90 от 24 септември 2002 г., доп., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., доп., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 55 от 1991 г., изм., ДВ, бр. 100 от 1996 г.) (1) Държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Министерският съвет може да определя държавните такси във валута, когато те се събират в чужбина или от чуждестранни лица при преминаване на българската граница.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...