По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

ДВ. бр. 42 от 22.05.2018г.

Попр., ДВ, бр. 2 от 3 януари 1950г., обн., ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950г., изм., ДВ, бр. 69 от 28 август 1951г., изм., ДВ, бр. 92 от 7 ноември 1952г., изм., ДВ, бр. 85 от 1 ноември 1963г., изм., ДВ. бр. 27 от 3 април 1973г., изм., ДВ, бр. 16 от 25 февруари 1977г., изм., ДВ, бр. 28 от 9 април 1982г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1993г., изм., ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993г., изм., ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996г., изм., ДВ. бр. 104 от 6 декември 1996г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000г., доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., в сила от 1 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 92 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 Декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 42 от 22 Май 2018 г.

 

history Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)

history Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 1973 г.)