По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

ДВ. бр. 26 от 22.03.2020г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 1 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., попр., ДВ, бр. 34 от 6 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 55 от 25 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 74 от 13 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 19 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 16 от 26 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., доп., ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г., доп., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон определя основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност и начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...