По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 28 от 4 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2000 г., доп., ДВ, бр. 78 от 26 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 23 от 1 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 24 от 20 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 62 от 31 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I.
Категории защитени територии