По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

ДВ. бр. 63 от 09.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 9 август 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. забраната за разработване, производство, натрупване и употреба на химическото оръжие;
2. условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори, които са предмет на международен контрол в съответствие с Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие и за неговото унищожаване.