По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ

ДВ. бр. 14 от 18.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 15 от 6 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 89 от 3 август 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2001 г., доп., ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 37 от 22 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., доп., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 22 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 75 от 24 септември 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 Февруари 2020 г.

 

Част първа.
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...