Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Данъци > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 104 от 30.12.2022г.

Обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 102 от 15 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 56 от 7 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 84 от 23 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2004 г., доп., ДВ, бр. 18 от 5 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 106 от 3 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 100 от 13 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 105 от 9 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 30 от 17 април 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 61 от 9 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., попр., ДВ, бр. 80 от 11 октомври 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 3 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 38 от 10 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 71 от 11 август 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 16 от 23 Февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 Януари 2022 г., изм., ДВ, бр. 17 от 1 Март 2022 г., изм., ДВ, бр. 104 от 30 Декември 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ., ДВ, БР. 119 ОТ 2002 г., СИЛА ОТ 01.01.2003 г.)

Раздел I.
Местни данъци

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...