По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 24 от 23 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 11 от 1 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 104 от 27 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 3 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 81 от 13 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 61 от 6 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм., ДВ, бр. 24 от 18 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 26 от 1 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда правния режим на морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(2) В морските пространства и вътрешните водни пътища и в пристанищата Република България упражнява суверенитет, определени суверенни права, юрисдикция и контрол в съответствие с общопризнатите принципи и норми на международното право и международните договори, по които Република България е страна.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...