По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014г.

Обн., ДВ, бр. 77 от 17 септември 1991 г., изм., ДВ, бр. 24 от 14 март 1995 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 май 1995 г., изм., ДВ, бр. 65 от 21 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 90 от 24 октомври 1996 г., доп., ДВ, бр. 122 от 19 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 33 от 24 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 130 от 5 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 154 от 28 декември 1998 г., доп., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 85 от 17 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 69 от 25 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 61 от 27 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!