По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г.

 

history Чл. 1. С този закон се определят мерките срещу финансирането на тероризма, както и редът и контролът за тяхното прилагане.

history Чл. 2. Целите на този закон са предотвратяване и разкриване на действия на физически лица, юридически лица, групи и организации, насочени към финансиране на тероризма.