Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ДВ. бр. 102 от 23.12.2022г.

Обн., ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 51 от 6 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 58 от 26 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 38 от 8 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 56 от 19 юли 2022 г., доп., ДВ, бр. 102 от 23 декември 2022 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда създаването, статута, устройството и дейността на Националната агенция за приходите, както и правомощията на нейните органи.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...