По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ДВ. бр. 83 от 09.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 24 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2000 г., изм., ДВ, бр. 26 от 29 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 23 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 91 от 20 ноември 2012 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 9 октомври 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение.