По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 21 от 12.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., изм., ДВ, бр. 93 от 1 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 101 от 29 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2003 г., доп., ДВ, бр. 71 от 12 август 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 84 от 17 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 25 от 23 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 24 от 31 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 13 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 12 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 3 юни 2016 г., доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 91 от 14 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 102 от 31 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 22 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ЦЕННИ КНИЖА

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...