Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

ДВ. бр. 31 от 19.04.2022г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 45 от 30 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 76 от 6 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 26 от 21 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 87 от 3 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 97 от 5 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 5 юли 2019 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...