По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

ДВ. бр. 92 от 17.11.2017г.

Обн., ДВ, бр. 138 от 24 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., доп., ДВ, бр. 99 от 11 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 46 от 17 юни 2016 г., доп., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 75 от 15 септември 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Този закон урежда медийните услуги, предоставяни от доставчици на медийни услуги под юрисдикцията на Република България.
ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис