Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА

ДВ. бр. 20 от 09.03.2021г.

Обн., ДВ, бр. 138 от 24 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 60 от 2 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 ноември 2001 г., изм., ДВ, бр. 112 от 29 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., доп., ДВ, бр. 99 от 11 ноември 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 99 от 9 ноември 2004 г., изм., ДВ, бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 22 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 37 от 19 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 октомври 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., доп., ДВ, бр. 46 от 17 юни 2016 г., доп., ДВ, бр. 61 от 5 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 75 от 15 септември 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 44 от 29 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 103 от 13 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 106 от 21 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г.

 

Глава първа.
МЕДИЙНИ УСЛУГИ И УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМИ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 109 ОТ 2020 г., В СИЛА ОТ 22.12.2020 г.) Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Общи положения (Загл. ново, ДВ, бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.)

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...