По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ДВ. бр. 18 от 28.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 16 ноември 1951 г., изм., ДВ, бр. 12 от 11 февруари 1958 г., изм., ДВ, бр. 90 от 8 ноември 1960 г., изм., ДВ, бр. 99 от 20 декември 1963 г., изм., ДВ, бр. 26 от 30 март 1973 г., изм., ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм., ДВ, бр. 54 от 12 юли 1974 г., изм., ДВ, бр. 87 от 8 ноември 1974 г., изм., ДВ, бр. 55 от 14 юли 1978 г., изм., ДВ, бр. 36 от 8 май 1979 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 1985 г., изм., ДВ, бр. 14 от 19 февруари 1988 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 декември 1988 г., изм., ДВ, бр. 38 от 19 май 1989 г., изм., ДВ, бр. 31 от 17 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 77 от 17 септември 1991 г., изм., ДВ, бр. 33 от 19 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 6 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 24 от 20 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 57 от 26 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Този закон урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, както и владението и вписванията.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани.
(изм., ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за развитие и закрила.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...