По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 10 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 8 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 6 октомври 2020 г., доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 43 от 21 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 80 от 24 септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им, както и взаимодействието между органите на съдебната власт и органите на законодателната и на изпълнителната власт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...