Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 80 от 24.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 25 от 3 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 23 от 22 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 32 от 19 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 81 от 18 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 81 от 23 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм., ДВ, бр. 50 от 1 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 14 от 10 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 11 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 10 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 19 от 5 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 8 април 2019 г., доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 7 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 86 от 6 октомври 2020 г., доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 43 от 21 май 2021 г., изм., ДВ, бр. 80 от 24 септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда устройството и принципите на дейността на органите на съдебната система и взаимодействието помежду им, както и взаимодействието между органите на съдебната власт и органите на законодателната и на изпълнителната власт.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...