По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 14 ОТ 2015 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015г.

Обн., ДВ, бр. 17 от 1 март 1991 г., попр., ДВ, бр. 20 от 12 март 1991 г., изм., ДВ, бр. 74 от 10 септември 1991 г., изм., ДВ, бр. 18 от 2 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 28 от 3 април 1992 г., изм., ДВ, бр. 46 от 4 юни 1992 г., изм., ДВ, бр. 105 от 31 декември 1992 г., изм., ДВ, бр. 48 от 4 юни 1993 г., изм., ДВ, бр. 64 от 27 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 83 от 30 септември 1993 г., изм., ДВ, бр. 80 от 30 септември 1994 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 май 1995 г., изм., ДВ, бр. 57 от 23 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 59 от 30 юни 1995 г., изм., ДВ, бр. 79 от 17 септември 1996 г., изм., ДВ, бр. 103 от 3 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., доп., ДВ, бр. 62 от 5 август 1997 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 123 от 22 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 36 от 31 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 59 от 26 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 юли 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 68 от 30 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., изм., ДВ, бр. 106 от 22 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 47 от 10 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 99 от 22 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 16 от 18 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 13 от 9 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 24 от 20 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 7 май 2014 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда собствеността и ползуването на земеделските земи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...