По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

ДВ. бр. 89 от 16.10.2020г.

Обн., ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 16 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 101 от 20 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 23 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 89 от 16 октомври 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Този закон определя условията и реда за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България, както и техните права и задължения.
(2) (изм., ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Закрилата, която Република България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...