По тематика > Безопасни условия на труд > Строителство > ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 94 от 12.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 65 от 27 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 27 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., доп., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г., доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., доп., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 94 от 12 ноември 2021 г.

 

Част първа.
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...