Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По тематика > Безопасни условия на труд > Строителство > ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 6 от 20.01.2023г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 36 от 30 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 65 от 27 юли 2004 г., изм., ДВ, бр. 28 от 1 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 77 от 27 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 29 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 27 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 33 от 28 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 17 от 6 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 87 от 5 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., доп., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г., доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., доп., ДВ, бр. 47 от 22 юни 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г., доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г., изм., ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., доп., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 92 от 17 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 29 март 2018 г., изм., ДВ, бр. 55 от 3 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 26 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., доп., ДВ, бр. 62 от 6 август 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 октомври 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 94 от 12 ноември 2021 г., доп., ДВ, бр. 42 от 7 юни 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 6 от 20 януари 2023 г.

 

Част първа.
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...