Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > КОДЕКС НА ТРУДА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 66 от 01.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 32 от 23 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 104 от 17 декември 1991 г., изм., ДВ, бр. 23 от 19 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 26 от 31 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 88 от 30 октомври 1992 г., изм., ДВ, бр. 100 от 10 декември 1992 г., изм., ДВ, бр. 69 от 4 август 1995 г., доп., ДВ, бр. 87 от 29 септември 1995 г., доп., ДВ, бр. 2 от 5 януари 1996 г., доп., ДВ, бр. 12 от 9 февруари 1996 г., доп., ДВ, бр. 28 от 2 април 1996 г., изм., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 февруари 1998 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 56 от 19 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 83 от 21 юли 1998 г., доп., ДВ, бр. 108 от 15 септември 1998 г., изм., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм., ДВ, бр. 51 от 4 юни 1999 г., доп., ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 105 от 8 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г., изм., ДВ, бр. 95 от 28 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 52 от 18 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 27 от 29 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 83 от 18 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 24 от 21 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 91 от 19 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 21 февруари 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., доп., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 15 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 86 от 27 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 22 май 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 17 юли 2018 г., изм., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм., ДВ, бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г., доп., ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г., доп., ДВ, бр. 13 от 14 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г., доп., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., изм., ДВ, бр. 109 от 22 Декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 29 Март 2022 г., доп., ДВ, бр. 51 от 1 Юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 58 от 23 Юли 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 5 Август 2022 г., изм., ДВ, бр. 104 от 30 Декември 2022 г., доп., ДВ, бр. 11 от 2 Февруари 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 10 Февруари 2023 г., доп., ДВ, бр. 66 от 1 Август 2023 г.

 

Глава първа.
Общи положения

Предмет и цел
history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях.
(2) (нова, ДВ, бр. 2 от 1996 г.) Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.
(3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

   

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...