По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 87 от 19.10.2018г.

Обн., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 33 от 30 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 11 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 93 от 25 ноември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г., доп., ДВ, бр. 52 от 14 юни 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 71 от 13 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 8 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 26 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 26 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., доп., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., доп., ДВ, бр. 101 от 19 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 29 Май 2018 г., изм., ДВ, бр. 87 от 19 Октомври 2018 г.

 

Част първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ЗАДАЧИ И ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ