По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

ДВ. бр. 110 от 21.12.2013г.

Обн., ДВ, бр. 6 от 23 януари 1987 г., изм., ДВ, бр. 31 от 19 април 1991 г., изм., ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 23 юли 1991 г., изм., ДВ, бр. 59 от 9 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 67 от 6 август 1993 г., изм., ДВ, бр. 38 от 6 май 1994 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 103 от 5 ноември 2002 г., изм., ДВ, бр. 72 от 17 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 28 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 6 март 2012 г., доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г.

 

Глава първа.
РАБОТНО ВРЕМЕ

Раздел I.
НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ