По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ

ДВ. бр. 4 от 09.01.2018г.

Обн., ДВ, бр. 41 от 18 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 5 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Раздел I.
Общи положения

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!