Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА

ДВ. бр. 70 от 15.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 23 от 16 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 73 от 17 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 19 от 8 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 106 от 30 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 10 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 27 от 5 април 2016 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2017 г., доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2021 г., изм., ДВ, бр. 97 от 19 ноември 2021 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г., изм., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 82 от 14 октомври 2022 г., изм., ДВ, бр. 27 от 24 март 2023 г., изм., ДВ, бр. 63 от 25 юли 2023 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 15 август 2023 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за командироване, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина, правата и задълженията на командироващите органи и на командированите лица.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...