По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

ДВ. бр. 22 от 14.03.2017г.

Обн., ДВ, бр. 111 от 22 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 51 от 21 юни 2005 г., изм., ДВ, бр. 89 от 8 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 14 от 14 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 5 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 107 от 31 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 48 от 31 май 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 25 април 2014 г., изм., ДВ, бр. 28 от 8 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 107 от 2011 г.) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!