Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Ново в Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Кодекси > СЕМЕЕН КОДЕКС
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

СЕМЕЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 67 от 04.08.2023г.

Обн., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 22 Март 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 Декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 Декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 67 от 4 Август 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
history Чл. 1. Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството.

Вижте подробности за
участието на място и
пълния видеозапис...

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...