По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 30 от 20 април 2010 г., попр., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 11 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 82 от 20 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 26 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.