По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 107 от 16.12.2021г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 30 от 20 април 2010 г., попр., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 11 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 82 от 20 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 26 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г., изм., ДВ, бр. 45 от 6 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 19 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 93 от 26 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., изм. и доп. ДВ, бр. 87 от 19 Октомври 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 16 Декември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...