Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 75 от 20.09.2022г.

Обн., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 30 от 20 април 2010 г., попр., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 15 от 18 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 31 от 15 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 16 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 11 юни 2013 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 9 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г., доп., ДВ, бр. 82 от 20 септември 2013 г., изм., ДВ, бр. 88 от 8 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 26 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г., изм., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 август 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 12 септември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 14 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 5 от 20 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 16 май 2017 г., изм., ДВ, бр. 45 от 6 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 2 от 3 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 11 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 19 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 93 от 26 ноември 2019 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2019 г., доп., ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 20 от 9 март 2021 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2 април 2021 г., изм., ДВ, бр. 41 от 18 май 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 16 декември 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 1 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 21 от 15 март 2022 г., изм., ДВ, бр. 38 от 20 май 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 29 юли 2022 г., изм., ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 70 от 30 август 2022 г., изм., ДВ, бр. 75 от 20 септември 2022 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Министерския съвет и със структурата и функциите на неговата администрация.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...