По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕННИ КНИЖА

ДВ. бр. 66 от 10.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 101 от 9 декември 1994 г., изм., ДВ, бр. 38 от 25 април 1995 г., изм., ДВ, бр. 73 от 26 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 54 от 13 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 22 от 18 март 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпечатване на ценни книжа от български и чуждестранни физически и юридически лица и контролът по тяхното отпечатване.
АКТУАЛНО: Абонаментна кампания 2019 стартира! Вижте новите ни бонуси и отстъпки...