Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 25 от 29.03.2022г.

Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм., ДВ, бр. 25 от 27 март 1992 г., изм., ДВ, бр. 61 от 16 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 103 от 7 декември 1993 г., доп., ДВ, бр. 63 от 5 август 1994 г., изм., ДВ, бр. 63 от 14 юли 1995 г., изм., ДВ, бр. 42 от 15 май 1996 г., изм., ДВ, бр. 59 от 12 юли 1996 г., изм., ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., изм., ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм., ДВ, бр. 58 от 21 юли 1997 г., изм., ДВ, бр. 100 от 31 октомври 1997 г., изм., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., доп., ДВ, бр. 39 от 7 април 1998 г., доп., ДВ, бр. 52 от 8 май 1998 г., изм., ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм., ДВ, бр. 33 от 9 април 1999 г., доп., ДВ, бр. 42 от 5 май 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 16 юли 1999 г., изм., ДВ, бр. 81 от 14 септември 1999 г., изм., ДВ, бр. 90 от 15 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 84 от 13 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 61 от 21 юни 2002 г., доп., ДВ, бр. 96 от 11 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 4 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 66 от 12 август 2005 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., доп., ДВ, бр. 22 от 24 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 1 Август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., доп., ДВ, бр. 27 от 27 Март 2018 г., изм., ДВ, бр. 88 от 23 Октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 5 Април 2019 г., доп., ДВ, бр. 33 от 19 Април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 22 Октомври 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 18 Юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 104 от 8 Декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 25 от 29 Март 2022 г.

 

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
Общи положения

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...