По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ДВ. бр. 40 от 19.05.2017г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 4 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 37 от 18 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 14 април 2015 г., попр., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, редът на дейност и съставът на Агенцията по вписванията, наричана по-нататък "агенцията".

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 20 декември 2017 г. Отстъпка за всички абонати на Експертис!