Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Български законник Настолник… 2023
По вид документ > Нормативни актове > Правилници > УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ДВ. бр. 25 от 17.03.2023г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 4 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 55 от 17 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 37 от 18 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 14 април 2015 г., попр., ДВ, бр. 30 от 24 април 2015 г., изм., ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., изм., ДВ, бр. 7 от 20 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 40 от 19 май 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 27 април 2018 г., изм., ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 17 март 2023 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, редът на дейност и съставът на Агенцията по вписванията, наричана по-нататък "агенцията".

1000 ВЪПРОСА
1000 ОТГОВОРА
от практиката
на счетоводителя


Издание 2023 г.

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

   Реклама:
 

сп. "Български законник"

 

в. "Седмичен законник"

 

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...